กิ่งกาชาติอำเภอปากช่อง และเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

กิ่งกาชาติอำเภอปากช่อง ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ข่าวกิจกรรม ปากช่อง ข่าวราชการ ปากช่อง

กิ่งกาชาติอำเภอปากช่อง และเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาติอำเภอปากช่อง และเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสาขาบริการโลหิตจังหวัด(โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา)ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยไว้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาติอำเภอปากช่อง และเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
กิ่งกาชาติอำเภอปากช่อง และเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต
แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User