ประกวดภาพถ่ายนก เขาใหญ่ 2018

ประกวดภาพถ่ายนก เขาใหญ่ 2018

ข่าวกิจกรรม ปากช่อง

ประกวดภาพถ่ายนก เขาใหญ่ 2018

ประกวดภาพถ่ายนก เขาใหญ่ 2018 ระยะเวลาการส่งประกวดและกำหนดการ

เปิดรับภาพวันที่ 10 กันยายน 2561
ปิดรับภาพวันที่ 10 ตุลาคม 2561
ตัดสินภาพถ่ายวันที่ 20 ตุลาคม 2561
ประกาศชื่อผู้รับรางวัลวันที่ 22 ตุลาคม 2561
มอบรางวัลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนปากช่อง

กติกาการประกวด

ประกวดภาพถ่ายนก เขาใหญ่ 2018
ประกวดภาพถ่ายนก เขาใหญ่ 2018
 1. ภาพนกที่ส่งประกวดต้องเป็นภาพนกจากบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เท่านั้น (ยึดข้อปฏิบัติตามกฏของอุทยานเป็นหลัก)
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งได้คนละ 3 ภาพ
 3. ไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 5MB และรับไฟล์.JPEG เท่านั้น(หากภาพของท่านผ่านเข้ารอบ ทางผู้จัดจะขอ RAW file เพื่อตรวจภายหลัง)
 4. หากพบว่าภาพของท่านมีการตัดต่อทางผู้จัดจะขอตัดสิทธิ์ทันที
 5. ภาพที่ส่งประกวด ผู้ส่งและเจ้าของภาพต้องเป็นคนเดียวกัน และไม่เคยนำภาพเผยแพร่ในที่ สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 6. การตัดสินกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วม ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สามารถนำไปแสดงหรือใช้ประโยชน์ในสถานที่หรือโอกาสต่างๆตลอดจนทำสำเนาและพิมพ์เผยแพร่ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพจะใช้เฉพาะ 30 ภาพที่เข้ารอบ ของทั้งสองรุ่นรวมภาพที่ได้รางวัลแล้ว (ภาพจะถูกใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น)
 8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียว

การประกวดแบ่งเป็น 2 รุ่นได้แก่

1. อายุ20ปีขึ้นไป
2. อายุต่ำกว่า20

วิธีการส่งภาพประกวด

 1. ถ่ายรูปบัตรประชาชนของท่านส่งแนบมากับภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวด เพื่อแยกรุ่นการ ประกวด(หลังจากจบการประกวดทางทีมผู้จัดจะลบข้อมูลส่วนนี้ของท่านทิ้งทั้งหมด)
 2. ส่งภาพมาทางอีเมล bird.photo.khaoyai@gmail.com เท่านั้น
 3. เมื่อผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ทำการส่งภาพทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งข้อความเพื่อยืนยันมา
  ที่ facebook page “ ประกวดภาพถ่ายนกเขาใหญ่ ” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการส่ง ประกวดในครั้งนี้

รางวัลการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท

อายุ 20 ปีขึ้นไป
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
– ถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และที่พัก 1 คืน(สำหรับ 2 ท่าน)
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
– เงินรางวัล 10,000 บาท และที่พัก 1 คืน(สำหรับ 2 ท่าน)
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล
– เงินรางวัล 5,000 บาท และที่พัก 1 คืน(สำหรับ 2 ท่าน)
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
– เงินรางวัล 1,000 บาท และที่พัก 1 คืน(สำหรับ 2 ท่าน)

อายุต่ำกว่า 20 ปี
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
– ถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และที่พัก 1 คืน(สำหรับ 2 ท่าน)
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
– เงินรางวัล 5,000 บาท และที่พัก 1 คืน(สำหรับ 2 ท่าน)
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล
– เงินรางวัล 2,500 บาท และที่พัก 1 คืน(สำหรับ 2 ท่าน)
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
– เงินรางวัล 1,000 บาท และที่พัก 1 คืน(สำหรับ 2 ท่าน

ประกวดภาพถ่ายนก เขาใหญ่ 2018
ประกวดภาพถ่ายนก เขาใหญ่ 2018
แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User