ปั่นรักษ์ปากช่อง ครั้งที่ 2

ปั่นรักษ์ปากช่อง ครั้งที่2 แข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

ข่าวกิจกรรม ปากช่อง ข่าวราชการ ปากช่อง

ปั่นรักษ์ปากช่อง ครั้งที่2 แข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ. เทศบาลเมืองปากช่อง

ปั่นรักษ์ปากช่อง ครั้งที่ 2 เทศบาลเมืองปากช่องขอเชิญร่วมงานการแข่งขันจักรยาน ครั้งที่ 2 สนับสนุนการจัดงานโดย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง คมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ ร่วมกับกองทุนหลักประกันส่งเสริมสุขภาพและสมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ ปากช่อง

"<yoastmark

วันและสถานที่จัดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา12.00-19.00น.
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ. เทศบาลเมืองปากช่อง
ลงทะเบียนหน้างาน 5.30น.-6.30น เวลาปล่อยตัว 7.00น.
ค่าสมัคร ฟรี พร้อมค่าประกันอุบัติเหตุ+อาหารเช้า+อาหารเที่ยงและน้ำดื่ม
โทรศัพท์ ติดต่อ-สอบถามสมัครแข่งจักรยานID line 0818766688

เส้นทางการแข่งขัน

"แผนที่

เสือหมอบและเสือภูเขา 90 กิโลเมตรครับ

*** รับสมัครจำนวน 1000 คน ไม่รับหน้างานครับ ***

ประเภทการแข่งขัน

1.เสือหมอบชาย
2.เสือภูเขาชาย
3.เสือหมอบหญิง
4.เสือภูเขาหญิง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย 5 อ.ในการสร้างเสริมสุขภาพของรัฐบาล
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี
 3. เพื่อปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเยาวชนและประชาชนทั่วไปด้านรับประทานอาหารและออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีทัศนคติที่ดีในการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
 5. สนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันจักรยานรักษ์ปากช่องครั้งที่ 2

 1. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง คมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ ประธานการจัดงานแข่งขัน
 2. นาย บุญมาก คุ้มกิจ
 3. นาย ธนิก ผริตาชยะกูร
 4. นาย ณรงค์ศักดิ์ มุขบัณฑิตพงษ์
 5. นาย กฤษศรัญ อังอำนวยศิริ (ผู้จัดการแข่งขัน) โทร 081-8766688
 6. นาย ชาญชัย จิตรเพียรค้า

กำหนดการงานแข่งจักรยาน“ รักษ์ปากช่อง ครั้งที่ 2 ”

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

 • ๕.๐๐น.เปิดรับลงทะเบียนนักปั่นทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 • ๖.๐๐น.ร่วมรัปทานอาหารเช้า
 • ๗.๐๐น.แจ้งเส้นทางรายละเอียดกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
 • ๗.๓๐น.เชิญท่านประธานในการแข่งขันกล่าวเปิดการแข่งขัน
 • ๘.๐๐น.ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

รายละเอียดอื่นๆจากเว็บ ThaiMTB

แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User