เขาใหญ่มาราธอน 2561 khaoyaimarathon 2018

เขาใหญ่มาราธอน 2561 khaoyaimarathon 2018 งานวิ่ง “ชิงถ้วยพระราชทาน 3 พระองค์”

ข่าวกิจกรรม ปากช่อง

งานวิ่ง “ชิงถ้วยพระราชทาน 3 พระองค์”

เขาใหญ่มาราธอน 2561 Khao Yai Marathon 2018

งานวิ่ง ’ ชิ ง ถ้ ว ย พ ร ะ ร า ช ท า น ๓ พ ร ะ อ ง ค์ ‘

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เขาใหญ่มาราธอน 2561 khaoyaimarathon 2018
Khao Yai Marathon 2018 วิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 3 พระองค์

ชื่องาน

อังกฤษ: Khao Yai Marathon 2018
ไทย: เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๑

วันที่จัดงาน

วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

Khao Yai Marathon 2018 วิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 3 พระองค์
Khao Yai Marathon 2018 วิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 3 พระองค์

จัดโดย

มูลนิธิรัฐบุรุษพล เอกเปรม ติณสูลานนท์
มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
มูลนิธิรักเมืองไทย
กองทัพบก

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษาป่าเขาใหญ่ และช่วยให้กำลังใจ สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ
เพื่อหาทุนประกันชีวิตให้กับลูกจ้างที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ
เพื่อหาทุนสนับสนุนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในโครงการฯ

ธีม

ในการจัด “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๑”
‘ชิ ง ถ้ ว ย พ ร ะ ร า ช ท า น ๓ พ ร ะ อ ง ค์’
ที่ได้นำสีประจำพระองค์ซึ่งได้พระราชทานถ้วยรางวัล
มาเป็นสัญลักษณ์สีของการวิ่งแต่ละประเภท
ทั้งบนเสื้อวิ่ง เหรียญและ BIB ในแต่ละประเภทแล้ว
ในแต่ละปี เหรียญผู้พิชิตจะเป็นรูปสัตว์ป่าสำคัญของอุทานแห่งชาติเขาใหญ่
ได้แก่ช้าง เสือ นกเงือก กระทิง กวาง
จึงเป็นธีม Forest Guardian : ผู้พิทักษแห่งพงไพรี
ซึ่งเมื่อสะสมครบ 5 ปี 5 เหรียญนำมาต่อกันจะเป็นรูปสัญลักษณ์มรดกโลกอีกด้วย
ในปีนี้เหรียญของเราจึงเป็นรูปช้าง หนึ่งในผู้พิทักษแห่งพงไพรีที่รอเพื่อนๆ มาพิชิตเส้นทางไปด้วยกัน

การแบ่งระยะ

ทั้งหมด 4 ระยะ

Khao Yai Marathon 2018 วิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 3 พระองค์
ประเภท และรุ่นอายุนักวิ่ง Khao Yai Marathon 2018 วิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 3 พระองค์

แผนที่การแข่งขัน

หน้าด่านเก็บเงินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เส้นทางถนนธนรัชต์ – ถนนมิตรภาพ

Khao Yai Marathon 2018 วิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 3 พระองค์
แผนที่การแข่งขัน Khao Yai Marathon 2018 วิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 3 พระองค์

ค่าสมัคร

Khao Yai Marathon 2018 วิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 3 พระองค์
ค่าสมัคร และสิทธิประโยชน์ Khao Yai Marathon 2018 วิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 3 พระองค์

รางวัล

*เงินรางวัลและถ้วยรางวัล ประเภทรุ่นทั่วไป (Overall)

1.เงินรางวัล สำหรับนักวิ่ง ระยะมาราธอน ที่เข้าเส้นชัย สำหรับเพศชาย 3 อันดับแรก และสำหรับเพศหญิง 3 อันดับแรก (ไม่แบ่งรุ่นอายุ) จะได้รับเงินรางวัล

อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

อันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

รวม 6 รางวัล รวมมูลค่า 44,000 บาท

2.เงินรางวัล สำหรับนักวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน ที่เข้าเส้นชัย สำหรับเพศชาย 3 อันดับแรก และสำหรับเพศหญิง 3 อันดับแรก (ไม่แบ่งรุ่นอายุ) จะได้รับเงินรางวัล

อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

อันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

รวม 6 รางวัล รวมมูลค่า 36,000 บาท

3.เงินรางวัล สำหรับนักวิ่ง ระยะมินิมาราธอน ที่เข้าเส้นชัย สำหรับเพศชาย 3 อันดับแรก และสำหรับเพศหญิง 3 อันดับแรก (ไม่แบ่งรุ่นอายุ) จะได้รับเงินรางวัล

อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

อันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

รวม 6 รางวัล รวมมูลค่า 36,000 บาท

**รวมเงินรางวัล 116,000 บาท

*ถ้วยรางวัล ประเภทรุ่นอายุ

  • นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชายและหญิง ใน ระยะมาราธอน ระยะฮาล์ฟมาราธอน และ ระยะมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยรางวัล รวมทั้งสิ้น 160 รางวัล
  • ระยะแฟมิลี่รัน ไม่มีการแจกถ้วยรางวัล

เงื่อนไขในการสมัคร

  1. เมื่อสมัครแล้วท่านมีเวลาชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากลงทะเบียนสมัคร หากไม่ชำระตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัคร
  2. นักวิ่งต้องติดเบอร์วิ่ง (Bib) ไว้ด้านหน้าบริเวณหน้าอก สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการให้เข้าพื้นที่การแข่งขัน ในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นเบอร์วิ่ง (Bib) ของนักวิ่ง เนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม

ช่องทางการชำระเงิน

  1. ชำระด้วยบัตรเครดิต / เดบิต
  2. ชำระผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
  3. ชำระผ่านเคานเตอร์ชำระเงิน เช่น Tesco, BigC ฯลฯ

การติดต่อ/รายละเอียดอื่นๆ

website ; https://www.khaoyaimarathon.run/

Fanpage ; https://www.facebook.com/khaoyaimarathon.run/

แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User