เดินวิ่งรักแม่ มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่2 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ กองวัคซีน

เดินวิ่งรักแม่ ครั้งที่2 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ กองวัคซีน

ข่าวกิจกรรม ปากช่อง ภาคเอกชน ปากช่อง

เดินวิ่งรักแม่ มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่2 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ กองวัคซีน

เดินวิ่งรักแม่ มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่2 สมาคมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพปากช่อง จัดกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม รวมถึงเพื่อแสดงความกตัญญูต่อมารดา อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอปากช่อง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านการวิ่งจำนวน 90 ทุน

สำหรับการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ในครั้งนี้ได้มีการแบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่

  1. ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร
  2.  มินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
  3. Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร

กำหนดการรับสมัคร

ลงทะเบียนในวันที่ 18 สิงหาคม 2561
กิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่จัดงาน

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ปากช่อง (กองวัคซีน)

ติดต่อสอบถาม

สำหรับท่านมีความประสงค์จะร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณประเทือง
โทร.08-9717-8330 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เดินวิ่งรักแม่ มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่2 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ กองวัคซีน
เดินวิ่งรักแม่ มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่2 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ กองวัคซีน
แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User