โครงการพัฒนามาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

โครงการพัฒนามาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม

ข่าวกิจกรรม ปากช่อง ภาคเอกชน ปากช่อง

โครงการพัฒนามาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

ประชาสัมพันธ์ดีๆสำหรับชาวเกษตรอินทรีย์ครับ “สำหรับชาว เกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา” สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนนครราชสีมา จัด “โครงการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS” ใน วันที่ 1-3 กุมพาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้พี่น้องชาวเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตรวจสอบและพัฒนาศักยภาพสวนเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังมีการ อบรมผู้ตรวจแปลง, จัดตั้งกลไก, คณะทำงาน และคณะกรรมการ โดยมีการรับรองแปลงของเกษตรกรอินทรีย์ระดับจังหวัด (เพื่อออกเอกสารใบรับรองอย่างเป็นทางการ) โครงการนี้จัดขึ้นในระดับจังหวัดของหลายพื้นที่ในประเทศไทย และประสบความสำเร็จเป็นที่น่ายอมรับ การอบรมดังกล่าว จัดโดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ และทีมงาน นักวิชาการเกษตร ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 089-243-6143 ในเวลาทำการ ด่วน!!!!! รับจำนวนจำกัด

โครงการพัฒนามาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS
โครงการพัฒนามาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายผู้เข้าอบรมเพียงท่านละ 100 บาท

แฟนเพจ สมาพันธ์

แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User