กศน.อำเภอปากช่อง เปิดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง (เรียนฟรี)

การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากช่อง เชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ

ข่าวราชการ ปากช่อง

การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากช่อง เชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ

การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากช่อง เชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง (เรียนฟรี) โดยแบ่งกลุ่มการอบรมเป็นสามรุ่น ดังนี้

  1. รุ่นที่ 1 วันที่ 22-27 มกราคม 2561
  2. รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มกราคม 2561- 3 กุมภาพันธ์ 2561
  3. รุ่นที่ 3 วันที่ 5 -10 กุมภาพันธ์ 2561

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤเพื่อการสือสารด้านอาชีพ หลักสูตร 30 ชั่วโมง

การติดต่อ
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร 044 993574-5

รายละเอียดตามภาพ

การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากช่อง
การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากช่อง
การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากช่อง
การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากช่อง

www.atpakchong.com เครดิดภาพ/ข่าว แฟนเพจบน Facebook

แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User