มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) เปิดรับสมัครอบรม สำหรับ"ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 7"

มทส อบรม ใบขับขี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอบรมสำหรับ”ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 7″

ข่าวราชการ ปากช่อง

มทส อบรม ใบขับขี่

มทส อบรม ใบขับขี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอบรมสำหรับ”ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 7″
ข่าวช่วยประชาสัมพันธ์
ด่วน!! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) เปิดรับสมัครอบรมสำหรับ”#ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 7″หมดปัญหาเรื่องการลางานและไม่มีเวลา
อบรม : วันที่ 11 มี.ค. 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.
เปิดรับสมัครและชำระเงิน : ตั้งแต่วันที่ 9-27 ก.พ. 2561
สมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ http://technopolis.sut.ac.th/?page=News/newsShow&id=326
หมายเหตุ : การอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการอบรมภาคทฤษฎีเท่านั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสายตา, ข้อเขียน, การขับขี่) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ท่านสะดวกในลำดับต่อไป
 สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 0-4422-4810
E-Mail: pimolmas@sut.ac.th
Line ID: @asp2018
Website: https://www.facebook.com/TNSUT

___________
#ที่นี่ปากช่อง #ร่วมด้วยช่วยประชาสัมพันธ์ www.atpakchong.com

มทส อบรม ใบขับขี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอบรมสำหรับ"ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 7"
มทส อบรม ใบขับขี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอบรมสำหรับ”ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 7″
มทส.อบรม ใบขับขี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอบรมสำหรับ"ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 7"
มทส.อบรม ใบขับขี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอบรมสำหรับ”ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 7″
มทส.อบรม ใบขับขี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอบรมสำหรับ"ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 7"
มทส.อบรม ใบขับขี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอบรมสำหรับ”ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 7″
มทส.อบรม ใบขับขี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอบรมสำหรับ"ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 7"
มทส.อบรม ใบขับขี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอบรมสำหรับ”ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 7″
แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User