ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย "รบพิเศษวัดใจ" ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย “รบพิเศษวัดใจ” ครั้งที่ 2

ข่าวราชการ ปากช่อง

รบพิเศษวัดใจ

รบพิเศษวัดใจ ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย “รบพิเศษวัดใจ” ครั้งที่ 2
ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น.
ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองนโยบายสาธารณะรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานมากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและปลุกจิตสำนึกในการออกกำลังกายด้วยจักรยาน
4. เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ ความรัก ความสามัคคี ระหว่างหน่วยราชการและประชาชนทั่วไป
5. ส่งเสริมการออกกำลังกายต่อต้านยาเสพติด

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม – 25 เมษายน 2561
ประเภทเสือหมอบ,เสือภูเขา ระยะทาง 80 กม. และ 40 กม.
– รุ่นทั่่วไป ค่าสมัคร 600 บาท * ได้รับเสื้อจักรยานอย่างดี (ซิปยาว)
– รุ่น VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท * ได้รับเสื้อจักรยาน+เหรียญ+ถ้วยที่ระลึก
หมายเหตุ
– สมัครระหว่างวันที่ 10 – 31 มี.ค.61 จะได้รับเสื้อหน้างาน
– สมัครระหว่างวันที่ 1 – 25 เม.ย.61 จะได้รับเสื้อหลังวันงาน 30 วัน
(ทีมงานจัดส่งให้ โดยผู้สมัครเสียค่าจัดส่ง(EMS) 50 บาท

ประเภทการแข่งขัน (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน)
1. รุ่นระยะทาง 80 กม. (เวลา 4 ชม.)
2. รุ่นระยะทาง 40 กม. (เวลา 2.5 ชม.)
3. รุ่น VIP (เลือกปั่นได้ทั้ง 2 ระยะทาง)

ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย "รบพิเศษวัดใจ" ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย “รบพิเศษวัดใจ” ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย "รบพิเศษวัดใจ" ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย “รบพิเศษวัดใจ” ครั้งที่ 2

รางวัลและสิทธิอื่นๆ
ประเภทระยะทาง 80 กม. (กำหนดเวลา 4 ชม.)
1. เสือหมอบชาย 80 กม. เข้าเส้นชัย 20 ท่านแรก จะได้รับถ้วยที่ระลึก
2. เสือหมอบหญิง 80 กม. เข้าเส้นชัย 15 ท่านแรก จะได้รับถ้วยที่ระลึก
3. เสือภูเขาชาย, รถประเภทอื่นๆ 80 กม. เข้าเส้นชัย 20 ท่านแรก จะได้รับถ้วยที่ระลึก
4. เสือภูเขาหญิง, รถประเภทอื่นๆ 80 กม. เข้าเส้นชัย 15 ท่านแรก จะได้รับถ้วยที่ระลึก

ประเภทระยะทาง 40 กม. (กำหนดเวลา 2.5 ชม.)
1. เสือหมอบชาย 40 กม. เข้าเส้นชัย 10 ท่านแรก จะได้รับถ้วยที่ระลึก
2. เสือหมอบหญิง 40 กม. เข้าเส้นชัย 10 ท่านแรก จะได้รับถ้วยที่ระลึก
3. เสือภูเขาชาย, รถประเภทอื่นๆ 40 กม. เข้าเส้นชัย 10 ท่านแรก จะได้รับถ้วยที่ระลึก
4. เสือภูเขาหญิง, รถประเภทอื่นๆ 40 กม. เข้าเส้นชัย 10 ท่านแรก จะได้รับถ้วยที่ระลึก

ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย "รบพิเศษวัดใจ" ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย “รบพิเศษวัดใจ” ครั้งที่ 2

รางวัลอื่นๆ
1. นักปั่นที่เข้าเส้นชัยตามกำหนดเวลา จะได้รับเหรียญที่ระลึก
2. ถ้วยรางวัลพิเศษ สำหรับทีมที่มีผู้สมัครมากที่สุด 1, 2, 3
(ต้องใส่เสื้อเหมือนกันทั้งทีม)
3. ผู้สมัครทุกท่านมีสิทธิ์จับสลากลุ้นรางวัลมากมาย
4. ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับสิทธิคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย "รบพิเศษวัดใจ" ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย “รบพิเศษวัดใจ” ครั้งที่ 2

หมายเหตุ
ถ้ามีผู้สมัครในรุ่นใดรุ่นหนึ่งน้อยกว่าถ้วยรางวัล ขอยกเลิกการมอบถ้วยในรุ่นนั้นๆ

ช่องทางการรับสมัคร
– ทาง ThaiMTB.com : https://event.thaimtb.com/event.php?e=269
– ทาง facebook รบพิเศษวัดใจ ครั้งที่2 : https://www.facebook.com/specialforce2018/?ref=bookmarks

ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรม/เส้นทาง/ร้านค้า เพิ่มเติมได้ที่..

  • พ.ท.วิทูรพร เดชมงคงวัฒนา ประธานดำเนินงาน
  • พ.ต.ศิริพงษ์ ทิพย์ทอง โทร. 084-1104958
  • พ.ต.วชิระ จินดาพงษ์ โทร. 081-6748993
  • จ.ส.อ.ภูมิสิทธิ์ บุญกระเตื้อง โทร. 098-4464232
  • จัดโดย กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ผู้รับผิดชอบ
แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User