30450 รหัสไปรษณีย์ ใหม่ 4 ตำบล

30450 รหัสไปรษณีย์ ใหม่ 4 ตำบล

ข่าวราชการ ปากช่อง

30450 รหัสไปรษณีย์ ปากช่อง ใหม่ 4 ตำบล ได้แก่ หมูสี,โป่งตาลอง,ขนงพระ และหนองน้ำแดง

30450 ไปรษณีย์อำเภอปากช่อง แจ้งเปลี่ยนรหัสไปรษณีย์ ใหม่ 4 ตำบล จากเดิม 30130 เป็น 30450 ได้แก่ 1.ตำบลหมูสี 2.ตำบลโป่งตาลอง 3.ตำบลขนงพระ และ 4.ตำบลหนองน้ำแดง ทั้งนี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สงสัยสอบถาม หรือติดต่อไปรษณีย์อำเภอปากช่อง ได้ทางเบอร์ โทร 0-4431-1756

รหัสไปรษณีย์ อำเภอปากช่อง

รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัด
30320กลางดงปากช่องนครราชสีมา
30450ขนงพระปากช่องนครราชสีมา
30130คลองม่วงปากช่องนครราชสีมา
30130จันทึกปากช่องนครราชสีมา
30130ปากช่องปากช่องนครราชสีมา
30450โป่งตาลองปากช่องนครราชสีมา
30320พญาเย็นปากช่องนครราชสีมา
30130วังกะทะปากช่องนครราชสีมา
30130วังไทรปากช่องนครราชสีมา
30450หนองน้ำแดงปากช่องนครราชสีมา
30130หนองสาหร่ายปากช่องนครราชสีมา
30450หมูสีปากช่องนครราชสีมา
30450 รหัสไปรษณีย์ ใหม่ 4 ตำบล
30450 รหัสไปรษณีย์ ใหม่ 4 ตำบล
แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User