กรมปศุสัตว์แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูหนาว

สุขภาพ สัตว์ ฤดูหนาว กรมปศุสัตว์แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูหนาว

ข่าวเกษตร ปากช่อง

สุขภาพ สัตว์ ฤดูหนาว กรมปศุสัตว์แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูหนาว

สุขภาพ สัตว์ ฤดูหนาว

  1. จัดเตรียมน้ำสะอาด ยา เวชภัณฑ์ พืชอาหารสัตว์ วิตามิน เกลือแร่ ให้พอเพียงกับความต้องการของสัตว์
  2. ปรับปรุงโรงเรือนให้สามารถกำบังลมหนาว และจัดหาวัสดุให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยง
  3. นำสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสำคัญล่วงหน้าตามระยะเวลา
  4. หมั่นสังเกตุสุขภาพสัตว์เป็นประจำ พบความผิดปรกติติดต่องแจ้งหน่วยงานปศุสัตว์ใกล้บ้านท่าน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เบอร์ติดต่อ 080 668 2572 Facebook

สุขภาพ สัตว์ ฤดูหนาว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
สุขภาพ สัตว์ ฤดูหนาว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

www.atpakchong.com อ้างอิง กรมปศุสัตว์ สืบค้น 15 มกราคม 2561

แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User