ฅนจิตอาสาปากช่อง 59 เชิญทำบุญทอดผ้าป่า ณ.โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ

งานบุญ ปากช่อง

ฅนจิตอาสาปากช่อง 59 เชิญทำบุญทอดผ้าป่า ณ.โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ

ฅนจิตอาสาปากช่อง 59 เชิญทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา บุรีรัมย์ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 นี้กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น “ฅนจิตอาสาปากช่อง59” 145.4125MHz.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างโรงครัวและโรงอาหาร ณ.โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ปากช่องติดต่อประสานงาน คุณตายังหนุ่ม ฅนคอนหวัน

ฅนจิตอาสาปากช่อง 59 145.4125MHz.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างโรงครัวและโรงอาหาร ณ.โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
ฅนจิตอาสาปากช่อง 59 145.4125MHz.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างโรงครัวและโรงอาหาร ณ.โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
ผ้าป่า การศึกษา บุรีรัมย์
ผ้าป่า การศึกษา บุรีรัมย์ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 นี้กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น “ฅนจิตอาสาปากช่อง59” 145.4125MHz.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างโรงครัวและโรงอาหาร ณ.โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น "ฅนจิตอาสาปากช่อง59" 145.4125MHz
กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น “ฅนจิตอาสาปากช่อง59” 145.4125MHz

www.atpakchong.com

 

แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User