งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวังมะนาว 2562 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวังมะนาว 2562 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง

ข่าวกิจกรรม ปากช่อง งานบุญ ปากช่อง

งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวังมะนาว 2562 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวังมะนาว 2562 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 ร่วมงานบุญใหญ่ รับปีใหม่ 2562

ชมมหรพสมโภชตลอดงาน

งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวังมะนาว 2562 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดวังมะนาว 2562 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

29 ธันวาคม 2561
ชม เฉลิมพล มาลาคำ

30 ธันวาคม 2561
ชมบัวผัน ถังโส

31 ธันวาคม 2561
ชมลำเพลิน วงศกร

1 มกราคม 2562
ชม มนต์แคน แก่นคูณ

2 มกราคม 2562
ชม เสียงอีสาน

3 มกราคม 2562
ชม ออเล่อ จื่อแหน่ใจ

4 มกราคม 2562
ชม แสงชัย ลำซิ่ง

5 มกราคม 2562
ชม น้องกาว

6 มกราคม 2562
ชม สาธิต ทองจันทร์

7 มกราคม 2562
ทำพิธีตัดหวาย

แฟนเพจที่นี่ปากช่อง

แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User