ผ้าป่า การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

ผ้าป่า การศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”

งานบุญ ปากช่อง

ผ้าป่า การศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”

ผ้าป่า การศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”
#ศูนย์การศึกษาพิเศษ #เขตการศึกษา11 #จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ #มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ #สาขาจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกๆท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอด #ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “#สร้างพลังความรัก #สู่การพัฒนาคนพิการ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 เริ่มเวลา 09.09 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมา หมู่ที่9 ผัง13 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  #หน่วยบริการปากช่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการประจำอำเภอ และปรับปรุงอาคารเรียนที่เอื้อต่อคนพิการ จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้ง 32 หน่วยบริการ อย่าลืมร่วมบุญร่วมกุศลแจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพ ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 044952078 เบอร์มือถือ 0817907400 หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ ชื่อบัญชี “เงินมูลนิธิสากล เพื่อคนพิการ” เลขที่บัญชี 3411399910 ได้ทุกวัน ทุกเวลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผ้าป่า การศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”
ผ้าป่า การศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”
ผ้าป่า การศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”
ผ้าป่า การศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”
ผ้าป่า การศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”
ผ้าป่า การศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”
ผ้าป่า การศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”
ผ้าป่า การศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”
ผ้าป่า การศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”
ผ้าป่า การศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”
ผ้าป่า การศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”
ผ้าป่า การศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”
ผ้าป่า การศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”
ผ้าป่า การศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”

www.atpakchong.com ขอบคุณ ข่าวเดิม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User