อุโบสถ วัดลำทองหลาง

วัดลำทองหลาง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า สร้างอุโบสถ

งานบุญ ปากช่อง

วัดลำทองหลาง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า สร้างอุโบสถ

วัดลำทองหลาง ขอเชิญพี่น้องชาวปากช่องและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าครอบครัวสามัคคี สร้างอุโบสถ ในวันที่ วันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 12.09 น. ณวัดลำทองหลาง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วัดลำทองหลาง
วัดลำทองหลาง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าครอบครัวสามัคคี

เฟสบุ๊ควัดลำทองหลาง Facebook

www.atpakchong.com

แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User