งานเกษตรพ่อ พอเพียง

เกษตรพ่อ พอเพียง 2561 และชมสวนเกษตร ณ สวนผักปากช่อง อ.ปากช่อง

ภาคเอกชน ปากช่อง เที่ยว ปากช่อง

เกษตรพ่อ พอเพียง 2561 และชมสวนเกษตร ณ สวนผักปากช่อง อ.ปากช่อง

เกษตรพ่อ พอเพียง 2561 ณ สวนผักปากช่อง วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ เชิญเที่ยวงานเกษตรพ่อ พอเพียง และชมสวนเกษตร ณ สวนผักปากช่อง ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ภาพบรรยากาศ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ท่านวิเชียร จันทรโณทัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเกษตรพ่อ พอเพียง และพาเที่ยวชมสวนเกษตรภายในงาน ณ สวนผักปากช่อง

www.atpakchong.com ขอบคุณ ภาพ / ข่าว Facebook นายอำเภอปากช่อง
https://www.facebook.com/surapan.sillapasuwan/posts/10213757778432367

แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User