น้ำผุดธรรมชาติ บ้านท่าช้าง ต.หมูสี อ.ปากช่อง

น้ำผุดธรรมชาติ บ้านท่าช้าง ต.หมูสี อ.ปากช่อง

เที่ยว ปากช่อง

น้ำผุดธรรมชาติ บ้านท่าช้าง ต.หมูสี อ.ปากช่อง

น้ำผุดธรรมชาติ บ้านท่าช้าง ต.หมูสี อ.ปากช่อง
น้ำผุดธรรมชาติ บ้านท่าช้าง ต.หมูสี อ.ปากช่อง

น้ำผุดธรรมชาติ บ้านท่าช้าง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งอยู่ที่บริเวณสวนกาญจนาภิเษก บ้านท่าช้าง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่นี่ปากช่อง

การเดินทาง มาจากตัวอำเภอปากช่องมุ่งหน้าอุทยานแห่งชาติเข้าใหญ่ตามถนนธนรัตน์ เมื่อถึงแยกเข้าบ้านท่าช้างให้เลี้ยวซ้าย ขับตรงไปประมาณ 600 เมตร จะเจอที่จอดรถน้ำผุดจอดฟรี แต่ถ้าเป้นที่จอด หรือรับฝากรถของเอกชนเสียค่าจอดรถ 20 บาท

แผนที่ เลเยอร์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ปากช่อง น้ำผุดธรรมชาติ บ้านท่าช้าง

บรรยากาศรอบๆน้ำผุดธรรมชาติ

บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
น้ำผุดธรรมชาติ บ้านท่าช้าง ต.หมูสี อ.ปากช่อง
น้ำผุดธรรมชาติ บ้านท่าช้าง ต.หมูสี อ.ปากช่อง
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ

บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
บรรยากาศรอบๆ น้ำผุดธรรมชาติ
ถนนด้านหน้าน้ำผุดบ้านท่าช้าง
ถนนด้านหน้าน้ำผุดบ้านท่าช้าง
ป้ายสถานที่จอดรถเอกชน ค่าบริการ 20 บาท
ป้ายสถานที่จอดรถเอกชน ค่าบริการ 20 บาท
ถนนด้านหน้าน้ำผุดบ้านท่าช้าง
ถนนด้านหน้าน้ำผุดบ้านท่าช้าง
ร้านผลไม้ บริเวณที่จอดรถ
ร้านผลไม้ บริเวณที่จอดรถ

 

 

แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User