เขื่อนลำตะคอง ลงทางบ้านท่างอย ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ลำตะคอง ทะเลปากช่อง เส้นทางลงชมวิวเขื่อนลำตะคองเส้นทางบ้านท่างอย

เที่ยว ปากช่อง

ลำตะคอง ทะเลปากช่อง

ลำตะคอง ทะเลปากช่อง วันนี้ admin ที่นี่ปากช่อง จะมาแนะนำเส้นทางลงไปชมวิวเขื่อนลำตะคอง เส้นทางบ้านท่างอย ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ครับผม

การเดินทาง 
ถ้ามาจากอำเภอปากช่อง มุ่งหน้า จังหวัดนครราชสีมา มาตามถนนเส้นมิตรภาพเส้นเก่า เมื่อท่านเจอแผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก ที่ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ ให้เลยมานิดหนึ่ง บริเวณทางโค้งให้ท่านตรงลงไปทางบ้านท่างอย ขับรถมาเรื่อยๆ สองข้างทางจะเป็นตลาดชุมชน บ้านท่างอย ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นตลาดปลาสดๆจากเขื่อนลำตะคอง นอกจากปลาแล้วยังมีสินค้าอื่นๆให้ท่านเลือกซื้ออีกมากมาย และสำหรับท่านที่นิยมบริโภคปลาร้านะครับ admin ขอแนะนำเลยนะครับ ปลาร้าเขื่อนลำตะคองอร่อยมากรสชาติดี อร่อยมากกกก
แผนที่ เดินทางเที่ยวชมเขื่อนลำตะคอง ทางบ้านท่างอย ชมทะเลปากช่อง

เขื่อนลำตะคองจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
เขื่อนลำตะคอง ตั้งอยู่ตำบลลาดบัวขาว ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ 62 กิโลเมตร มีทางแยกจากทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-สระบุรี) บริเวณกิโลเมตรที่ 193-194 ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2507 แล้วเสร็จในปี 2512 นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวบนสันเขื่อนเพื่อชมทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำซึ่งพื้นที่เหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำมีธรรมชาติสวยงามและมีฉากหลังเป็นภูเขา จึงมีความสวยงามมากเหมาะสำหรับ พักผ่อนในยามแดดร่มลมตก และถ่ายภาพบรรยากาศยามพระอาทิตย์อัสดง งามจนอยากกลับมาเยือนอีก เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา เป็นเขื่อนดินสร้างกั้นลำตะคองที่ช่องเขา เขื่อนลั่น และช่อง เขาถ่านเสียด ในปี พ.ศ. 2507 เพื่อนำน้ำเหนือเขื่อนมาใช้ประโยชน์ในด้านชลประทาน
ประวัติความเป็นมาของโครงการเขื่อนลำตะคอง
สืบเนื่องจากในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2482 บริเวณที่ราบในลุ่มน้ำลำตะคองตอนล่าง ในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ประชาชนจะปิดทำนบหรือหลุกเพื่อทดน้ำขึ้นไปใช้ แต่พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ยังคงขาดแคลนน้ำอยู่ กรมชลประทานจึงได้มีโครงการทดและส่งน้ำลำตะคอง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกทั้ง 2 ฝั่งลำตะคองใน ท้องที่อำเภอเมือง กับบางส่วนของอำเภอขามทะเลสอและเฉลิมพระเกียรติ โดยสร้างเป็นเขื่อนระบายน้ำขึ้น 9 แห่ง อยู่ในลำบริบูรณ์ 5 แห่ง คือ ที่บ้านโคกแฝก บ้านทุ่ง บ้านโพธิ์เตี้ย บ้านนาตม บ้านจอหอ และในลำ ตะคอง 4 แห่ง คือ บ้านมะขามเฒ่า บ้านคนชุม บ้านข่อยงาม และบ้านกันผม เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่รวม ประมาณ 100,000 ไร่
การก่อสร้างได้เริ่มใน พ.ศ. 2482 และเริ่มส่งน้ำได้เมื่อเสร็จเป็นตอน ๆ ไป งานเสร็จทั้งโครงการในปี พ.ศ. 2500 สิ้นเงินค่าก่อสร้าง 18,700,000 บาท หลังจากมีทางรถไฟไปถึงจังหวัดนครราชสีมา และได้ต่อไปยังบางจังหวัดบ้างแล้ว จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นชุมทางรถไฟ และเป็นแหล่งกลางของกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่มีข้อบกพร่องที่สำคัญอยู่ประการหนึ่ง คือ กันดารน้ำ โดยเฉพาะน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ตัวจังหวัดซึ่งมีประชาชนอยู่อย่างหนาแน่น
ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำทางต้นน้ำของลำตะคอง ซึ่งเป็น 1 ใน 16 แห่ง ที่กรมชลประทานได้เลือกไว้ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในที่ราบสองฝั่งลำน้ำ โดยได้เริ่มงานก่อสร้างเบื้องต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2507 สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 สิ้นค่าใช้จ่ายรวม 236 ล้านบาท

ที่ทำการโครงการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ เลขที่ 610 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 – 242086 โทรสาร 044 – 242525

หัวงานเขื่อนลำตะคอง มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ เลขที่ 227 หมู่ 1 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โทร 044 – 323144 โทรสาร 044 – 323144 คลิก แผนที่ เขื่อนลำตะคอง

ภาพบรรยากาศ เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ทางลงเขื่อน ลำตะคอง
ทางลงเขื่อน ลำตะคอง บ้านท่างอย ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เขื่อน ลำตะคอง ลงทางบ้านท่างอย ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เขื่อน ลำตะคอง ทะเลปากช่องลงทางบ้านท่างอย ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

บรรยากาส เขื่อนลำตะคอง ทะเลปากช่อง เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ในส่วนของการลงชมวิวเขื่อนทางด้านบ้านท่างอย ต.จันทึก อ.ปากช่อง

ข้อแนะนำ
ในการลงไปท่องเที่ยวชมวิวเขื่อนลำตะคอง โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับ ขยะของท่าน นำเข้าไป ได้โปรดนำกลับออกมาด้วยครับผม…

อ้างอิง ประวัติเขื่อนลำตะคอง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User