วัดป่าภูหายหลง บ้านซับสำราญ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครนครราชสีมา

วัดป่าภูหายหลง บ้านซับสำราญ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครนครราชสีมา

เที่ยว ปากช่อง แนะนำวัด ปากช่อง

วัดป่าภูหายหลง บ้านซับสำราญ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครนครราชสีมา

วัดป่าภูหายหลง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 บ้านซับสำราญ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครนครราชสีมา 30130 จัดเป็น วัดสวย ของ อำเภอปากช่อง เป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งได้สืบทอดปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่มั่นผ่านมายังหลวงปู่หล้า เขมปัตโต(ศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นสุดท้าย) แห่งวัดป่าภูจ้อก้อ จ.มุกดาหาร ท่านเจ้าอาวาส พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล(ครูจารย์สุ่ม) ได้สร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนา เป็นสถานที่ปฏิบัติภาวนา และเป็นการดำรงสืบต่อพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปตราบนานเท่านาน ชื่อวัดมีความหมายว่า เป็นดินแดนแห่งความหลุดพ้นจากความหลงทั้งปวง นั่นหมายถึงพุทธบริษัท 4 ที่มาปฏิบัติธรรมจะมองโลกตามความเป็นจริง ไม่หลงมัวเมาอยู่ในกิเลสตัณหา โลภะ (โลภ) โทสะ (โกรธ) โมหะ (หลง) หลุดพ้นจากความทุกข์ ความไม่เที่ยง และความไม่มีตัวตน (ความหลงในอัตตา) ก้าวข้ามล่วงพ้นทะเลหลง มุ่งตรงสู่พระนิพพานต่อไป

วัดภูหายหลง บ้านซับสำราญ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครนครราชสีมา 30130
วัดภูหายหลง  อ.ปากช่อง จ.นครนครราชสีมา เครดิตภาพคุณ:Somsak Mungmuang จากแฟนเพจวัด
วัดภูหายหลง บ้านซับสำราญ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครนครราชสีมา 30130
วัดภูหายหลง  อ.ปากช่อง จ.นครนครราชสีมา เครดิตภาพคุณ:Somsak Mungmuang จากแฟนเพจวัด
พระประธาน
พระประธาน

วัดป่าภูหายหลงเป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งได้สืบทอดปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่มั่นผ่านมายังหลวงปู่หล้า เขมปัตโต(ศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นสุดท้าย) แห่งวัดป่าภูจ้อก้อ จ.มุกดาหาร

บรรยากาศรอบๆวัด
บรรยากาศรอบๆวัด เครดิตภาพจากแฟนเพจวัดป่าภูหายหลง

 

บันไดนาค
บันไดนาค เครดิตภาพจากแฟนเพจวัดป่าภูหายหลง

ที่อยู่ : วัดตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 บ้านซับสำราญ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครนครราชสีมา 30130
Facebook : https://www.facebook.com/phuhailong
E-mail : phuhailong.watpa@gmail.com
แผนที่วัปป่าภูหายหลง : https://goo.gl/maps/VfNxjyUWJ9k

ภาพบรรยากาศรอบๆวัดป่าภูหายหลง

 

www.atpakchong.com เครดิตภาพ/ข่าว แฟนเพจ แฟนเพจวัดบน Facebook

แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User