วัดพระขาว กลางดง ปากช่อง

วัดพระขาว วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม กลางดง อ.ปากช่อง

เที่ยว ปากช่อง แนะนำวัด ปากช่อง

วัดพระขาว วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วัดพระขาว วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม กลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็น วัดสวย อีกวัดหนึ่งที่แอดมิน เพจที่นี่ปากช่องจะขอแนะนำแฟนเพจที่นี่ปากช่อง

พระพุทธสกลสีมามงคล หรือ หลวงพ่อ พระขาว
พระพุทธสกลสีมามงคล หรือ หลวงพ่อ พระขาว
วัดพระขาว วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วัดพระขาว วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
บริเวณลานด้านหน้าบันได้ทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
บริเวณลานด้านหน้าบันได้ทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว

ความเป็นมา

วัดพระขาว วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นวัดที่เกิดจากดำริของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ หรือท่านพ่อลี ที่จะสร้างวัดขึ้น ณ เชิงเขาสีเสียดอ้า ไปพร้อมๆกับการสร้างพระพุทธรูปไว้บนเนินเขา แต่ยังมิได้สร้างพระพุทธรูปก็ได้มรณภาพไปก่อน บรรดาสานุศิษย์ นำโดยพลเอกพงษ์ ปุณณกันต์ จึงได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปโดยทำการขยายส่วนมาจากพระพุทธรูป ภปร. หล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดมีน้ำหนัก 3000 ตัน หน้าตักกว้าง 27 เมตร เพื่อเป็นการน้อมเกล้าถวายโดยพระราชกุศลแด่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราชานุสรณ์พิเศษ และได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามพระพุทธรูป และพระราชทานพระปรมาธไธยย่อของทั้งสองพระองค์อัญเชิญประดิษฐ์พระพุทธรูปด้วย และทรงพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า พระพุทธสกลสีมามงคล นับเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ หรือท่านพ่อลี
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ หรือท่านพ่อลี

สิ่งสำคัญภายในวัดมีอยู่หลายอย่างอาทิเช่น ถ้ำต่างๆ พระตำหนักสมเด็จ พระพุทธรูปปางปาเลไลย์ และสวนป่าเจ้าแม่กวนอิม นอกจากนี้ทางเดินที่จะขึ้นไปมนัสการพระพุทธรูปสีมามงคล หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อขาวหรือหลวงพ่อใหญ่ จะเป็นบันไดทางขึ้น 2 ด้าน ประกอบกันเป็นรูปใบโพธิ์ขึ้นไปบรรจบกันที่องค์พระ มีบันไดรวมกันทั้งสิ้น 1250 ขั้น เท่ากับจำนวนพระอรหันต์สาวกที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในสมัยพุทธกาล

หมายเหตุ;ข้อมูลจาก ป้ายแนะนำวัด

พระญาณสิทธาจารย์ (สิงห์ สุนทโร) หลวงปูเมตรตาหลวง
พระญาณสิทธาจารย์ (สิงห์ สุนทโร) หลวงปูเมตรตาหลวง

การเดินทางมาวัดพระขาว หรือ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

บ้ายบอกทางเข้า วัดพระขาว
บ้ายบอกทางเข้า วัดพระขาว
ทางเข้า วัดพระขาว
ทางเข้า วัดพระขาว
การเดินทางไป วัดพระขาว หรือ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
ซุ้มประตู่ทางเข้า วัดพระขาว หรือ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

แผนที่วัดพระขาว

บรรยากาศรอบๆวัดพระขาว หรือ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

บรรยากาศรอบ วัดพระขาว หรือ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
บรรยากาศรอบๆวัด ลานจอดรถ
บรรยากาศรอบ วัดพระขาว หรือ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
บรรยากาศรอบๆวัด
บรรยากาศรอบ วัดพระขาว หรือ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
บรรยากาศรอบๆวัด
บรรยากาศรอบ วัดพระขาว หรือ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
บรรยากาศรอบ วัดพระขาว หรือ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
ข้อห้าม กับการเที่ยวชม วัดพระขาว
ข้อห้าม กับการเที่ยวชม วัดพระขาว
บรรยากาศรอบๆวัด
บรรยากาศรอบๆวัด
พระขาว วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
พระขาว วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
นกยูงคุ้นเคยมาก
นกยูงคุ้นเคยมาก
บรรยากาศรอบๆวัด
บรรยากาศรอบๆวัด
บรรยากาศรอบๆวัด
บรรยากาศรอบๆวัด
บรรยากาศรอบๆวัด
บรรยากาศรอบๆวัด
บรรยากาศรอบๆวัด
บรรยากาศรอบๆวัด
บรรยากาศรอบๆวัด
บรรยากาศรอบๆวัด
บรรยากาศรอบๆวัด บันไดทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
บรรยากาศรอบๆวัด บันไดทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
บรรยากาศรอบๆ วัดพระขาว กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
บรรยากาศรอบๆ วัดพระขาว กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
บรรยากาศรอบๆ วัดพระขาว กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
บรรยากาศรอบๆ วัดพระขาว กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
บรรยากาศรอบๆ วัดพระขาว กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
บรรยากาศรอบๆ วัดพระขาว กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
บรรยากาศรอบๆวัด บันไดทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
บรรยากาศรอบๆวัด บันไดทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
บรรยากาศรอบๆวัด บันไดทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
บรรยากาศรอบๆวัด บันไดทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
บรรยากาศรอบๆวัด บันไดทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
บรรยากาศรอบๆวัด บันไดทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
บรรยากาศรอบๆวัด บันไดทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
บรรยากาศรอบๆวัด บันไดทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
วิวตำบลกลางดง เมื่อเรามองจากบันได ทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
วิวตำบลกลางดง เมื่อเรามองจากบันได ทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
วิวตำบลกลางดง เมื่อเรามองจากบันได ทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
วิวตำบลกลางดง เมื่อเรามองจากบันได ทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
วิวตำบลกลางดง เมื่อเรามองจากบันได ทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
วิวตำบลกลางดง เมื่อเรามองจากบันได ทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
เคาะระฆัง ที่หน้าองค์ พระขาว
เคาะระฆัง ที่หน้าองค์ พระขาว
องค์ พระขาว
องค์ พระขาว
ไก่ป่า ที่วัด พระขาว
ไก่ป่า ที่วัด พระขาว
วิวมองลงมาจากบันได้
วิวมองลงมาจากบันได้
วิวมองขึ้นไปจะเห็นองค์พระขาว
วิวมองขึ้นไปจะเห็นองค์พระขาว
บริเวณลานด้านหน้าบันได้ทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
บริเวณลานด้านหน้าบันได้ทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
บริเวณลานด้านหน้าบันได้ทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
บริเวณลานด้านหน้าบันได้ทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
บริเวณลานด้านหน้าบันได้ทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว
บริเวณลานด้านหน้าบันได้ทางขึ้นไปสักการะองค์พระขาว

 

 

แสดงความคิดเห็น ด้วย Facebook User