แผนที่ตำบลในอำเภอปากช่อง การแบ่งเขตการปกครอง

แผนที่ตำบลในอำเภอปากช่อง การแบ่งเขตการปกครอง

แผนที่ตำบลในอำเภอปากช่อง แบ่งเขตการปกครองท้องที่ออกเป็น 12 ตำบล 217 หมู่บ้านดังนี้

 1. ตำบลปากช่อง มีหมู่บ้าน 22 หมู่บ้าน
 2. ตำบลกลางดง มีหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน
 3. ตำบลหนองสาหร่าย มีหมู่บ้าน 25 หมู่บ้าน
 4. ตำบลหมูสี มีหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน
 5. ตำบลวังกะทะ มีหมู่บ้าน 24 หมู่บ้าน
 6. ตำบลคลองม่วง มีหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน
 7. ตำบลจันทึก มีหมู่บ้าน 22 หมู่บ้าน
 8. ตำบลขนงพระ มีหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน
 9. ตำบลโป่งตาลอง มีหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน
 10. ตำบลพญาเย็น มีหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน
 11. ตำบลหนองน้ำแดง มีหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน
 12. ตำบลวังไทร มีหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน

แผนที่แสดงการแบ่งเขตตำบล ในอำเภอปากช่อง

แผนที่ตำบลในอำเภอปากช่อง การแบ่งเขตการปกครองของอำเภอปากช่อง
แผนที่ตำบลในอำเภอปากช่อง การแบ่งเขตการปกครองของอำเภอปากช่อง

Facebook แฟนเพจ ที่นี่ อำเภอปากช่อง